Τα στρατευμένα νιάτα στο Αναγνωστήριο

Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 το πρωί επισκέφτηκαν το Αναγνωστήριο Αγιάσου φαντάροι της 98 ΑΔΤΕ και ξεναγήθηκαν στο Λαογραφικό του Μουσείο και τη Βιβλιοθήκη του από τον αντιπρόεδρο Παναγιώτη Στ. Σκορδά και το γραμματέα Παναγιώτη Μ. Κουτσκουδή. Τα στρατευμένα νιάτα είχαν την ευκαιρία να μάθουν πτυχές της τοπικής ιστορίας και του τοπικού λαϊκού πολιτισμού και να θαυμάσουν τα πλούσια εκθέματα που διασώζουν τη βιοτεχνική, αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική μας παράδοση. Το σαντούρι τους αποχαιρέτησε με μερακλίδικους παραδοσιακούς σκοπούς.

Φωτογραφίες