Χορευτικά

Το χορευτικό του Αναγνωστηρίου  οργανώθηκε στην τωρινή του μορφή πριν δέκα χρόνια από τον καθηγητή φυσικής αγωγής χοροδιδάσκαλο Ευθύμιο Σαραντίδη με κύριο σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη όλων των πολιτισμικών στοιχείων της Αγιάσου: ήθη, έθιμα, τραγούδι, χορός.

Λειτουργούν  πέντε τμήματα, δύο παιδιών, ένα εφήβων, ένα νέων και ένα ενηλίκων, στα οποία συμμετέχουν περίπου 120 χορευτές.

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Σάββατο, ξεκινούν το Σεπτέμβριο και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο.

Πραγματοποιεί  την κεντρική του εκδήλωση κάθε χρόνο την ημέρα της 25ης Μαρτίου και παρουσιάζει χορούς απ’  όλες τις γεωγραφικές ενότητες της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε διάφορα μέρη του νησιού, της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχει διοργανώσει χορευτικές συναντήσεις.

Έχει αναπτύξει ένα πολιτιστικό δίκτυο με τοπικούς συλλόγους και φορείς του νησιού επιδιώκοντας  την επικοινωνία, τη συνεργασία, την ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων και την από κοινού δημιουργία.

 

Παιδικό

Εφηβικό

Νεανικό

Ενηλίκων

Φωτογραφίες