Η Αγιάσος

Ο Δήμος Αγιάσου βρίσκεται στο Νομό Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και αποτελείται από ένα μόνο δημοτικό διαμέρισμα (Αγιάσου), γιατί με τη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας το 1999 (Καποδίστριας 1) δεν συνενώθηκε με άλλους ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την εθνική απογραφή πληθυσμού του έτους 2011 έχει πραγματικό πληθυσμό 2.373 κατοίκων. Αποτελείται από τέσσερις (4) οικισμούς με τον παρακάτω αντίστοιχο πληθυσμό :

 

Α/Α Οικισμός Πληθυσμός
1. Αγιάσου 2.320
2. Σανατορίου  46
3. Καρήνης  6
4. Μεγάλης Λίμνης  1
  Σύνολο 2.373

 

Η Αγιάσος είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις ανατολικές παρειές του όρους Όλυμπος (968 μ.) και έχει υψόμετρο γύρω στα 500 μ. Στην ορεινή – ημιορεινή περιφέρειά της ανήκουν εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, δάση και απόκρημνες, δύσβατες περιοχές. Η συνολική έκταση της διοικητικής της περιφέρειας είναι 79.900 στρέμματα.

Ο οικισμός Αγιάσου είναι χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός με το από 19.10/13-11-1978 Π.Δ. (ΦΕΚ 594/Δ΄/13-11-1978).

Η Αγιάσος δημιουργήθηκε στη θέση όπου έφτιαξε τη σκήτη του ο ιερομόναχος Αγάθων ο Εφέσιος, που ήρθε το 803 μ.Χ. από τα Ιεροσόλυμα φέρνοντας μαζί του το εικόνισμα της Παναγίας «Αγία Σιών» και άλλα ιερά κειμήλια. Εκεί το 1170 μ.Χ. χτίστηκε η πρώτη εκκλησία – μοναστήρι, γύρω από την οποία αναπτύχθηκε σταδιακά ο οικισμός.

Η οικονομία της συγκροτήθηκε γύρω από δύο κύριους άξονες : α) τη γεωργική παραγωγή και β) τη βιοτεχνία.

 

 

Φωτογραφίες