Εκδόσεις

Α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Β) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ «Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ».

ΑΓΙΑΣΟΣ 1937.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣΟΥ.

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΑΣΣΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ «Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ». ΤΥΠΟΙΣ «ΣΑΛΠΙΓΓΟΣ». ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1923.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΑΣΣΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ «Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ».

ΤΥΠΟΙΣ «ΣΑΛΠΙΓΓΟΣ».

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1923.

Pages