Ανοίγει ένα βιβλίο κλείνει μια πόρτα μοναξιάς…

English translation unavailable for Ανοίγει ένα βιβλίο κλείνει μια πόρτα μοναξιάς….