"Ανοίγει ένα βιβλίο κλείνει μια πόρτα μοναξιάς. Διηγήματα και Παραμύθια της Λέσβου"

English translation unavailable for "Ανοίγει ένα βιβλίο κλείνει μια πόρτα μοναξιάς. Διηγήματα και Παραμύθια της Λέσβου".