Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής του Εικαστικού Τμήματος του Αναγνωστηρίου

English translation unavailable for Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής του Εικαστικού Τμήματος του Αναγνωστηρίου.