45.000€ στο Αναγνωστήριο από τη ΓΓΑΙΝΠ

Ύστερα από τριάμισι χρόνια επίμονων προσπαθειών της Διοίκησης, οι εξελίξεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος θέτουν σε τροχιά υλοποίησης το μεγάλο έργο της ανακατασκευής του Θεάτρου του.

Καταρχήν εκδόθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μυτιλήνης η οικοδομική άδεια του έργου «Κατασκευή στέγης (στατικά ανεξάρτητης) σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο» (Α/Α Πράξης: 128678/16-6-2020, ισχύος έως 16/6/2024).

Στη συνέχεια ικανοποιήθηκε το Αρ. Πρωτ. 23/13-3-2020 αίτημα του Αναγνωστηρίου για χορήγηση παράτασης κατάθεσης της πρώτης αίτησης πληρωμής (ΑΠ 20927/3/18.06.2020 έγγραφο της ΕΤΑΛ ΑΕ). Έτσι, μέχρι 30/9/2020 πρέπει να έχει εκτελεστεί το 10% του προϋπολογισμού δαπάνης του έργου, ύψους 510.526,76€ πλέον του αναλογούντος  ΦΠΑ.

Τέλος, με την Αρ.Πρ. 4121.73-01/778/8-7-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΒΖ4653ΠΩ-80Φ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Χριστιάνας Καλογήρου, ικανοποιήθηκε σχετικό αίτημα του  Αναγνωστήριου για επιχορήγησή του με το ποσό των 45.000€ για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης της άδειας δόμησης του κτιρίου του.

Θυμίζουμε ότι το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Leader (Υπομέτρο 19.2 Μέτρο 19 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) με τίτλο "Ανακαίνιση – Στερεωτικές εργασίες χώρου εκδηλώσεων Αναγνωστηρίου Αγιάσου". Η σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις 16/5/2019.