Εκδόσεις

Αντώνη Μηνά. Θεατρικά. Αναγνωστήριο Αγιάσου. Αθήνα 2006. Τόμος Α΄.

Διπλό μουσικό CD με 16σέλιδο συνοδευτικό έντυπο. Αγιάσος… 1874 μέχρι σήμερα. Αναγνωστήριο Αγιάσου. Μουσικό αρχείο. 2001

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΓΙΑΣΟΥ.

Γιάννη Χρ. Χατζηβασιλείου.

Αθήνα 1995.

Αναγνωστήριο «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αγιάσου – Εκατό χρόνια δράσης (1894-1994)».

Γιάννη Χρ. Χατζηβασιλείου.

Αθήνα 1994.

Ιστορία του Αναγνωστηρίου Αγιάσου «Η Ανάπτυξις» (1894-1975),

Γιάννη Χρ. Χατζηβασιλείου,

Αθήνα 1975.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ.

ΑΓΙΑΣΟΣ 1969.

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩ- ΣΤΗΡΙΟΥ «Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ».

του κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗ, επιτίμου προέδρου του Αναγνωστηρίου Αγιάσου. 1966.

Μνημόσυνον Ευστρατίου Κολαξιζέλλη ή Κακκάβη.

του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗ,

ΑΓΙΑΣΟΣ 1965.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ «Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ»,

17 ΜΑΪΟΥ 1959,

ΤΥΠΟ - ΦΡΑΝΤΖΗ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ.

Pages